Με εμπειρία πλέον των 30 ετών το βαφείο αυτοκινήτων Πανάρετος – Κούρκουλος προσφέρει άριστες υπηρεσίες ολικής βαφής (εξωτερική ή/και εσωτερική βαφή) με τα καλύτερα υλικά και τις καλύτερες προδιαγραφές.

Αναλαμβάνουμε και τοπικές βαφές μαζί με όλες τις προκλήσεις που τις συνοδεύουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που χρείαζεται να γίνει μερική τοπική βαφή και γιατί δεν συντρέχουν λόγοι ολικής βαφής καθώς και για λόγους οικονομίας χρήματος και χρόνου.

Σε κάθε περίπτωση το βαφείο Πανάρετος – Κούρκουλος θα σας συμβουλέψει και θα σας προτείνει το καλύτερο δυνατό τρόπο επισκευής του οχήματος σας.