Το γυάλισμα – κέρωμα αυτοκινήτου αποτελεί πολύ σημαντική εξειδικευμένη εργασία συντήρησης του χρώματος του αυτοκινήτου. Καθότι εξειδικευμένη πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες και με τα σωστά εργαλεία και υλικά τα οποία πρέπει να είναι πιστοποιημένα για την αποτελεσματικότητά τους.

Το βαφείο Πανάρετος – Κούρκουλος αναλαμβάνει το ολικό γυάλισμα – κέρωμα του αυτοκινήτου σας με σκοπό την προστασία από την υπερυώδη ακτινοβολία αλλά και την ανάκτηση της χαμένης γυαλάδας (“κόψιμο” χρώματος) από την πάροδο του χρόνου αλλά και την έκθεση στον ήλιο.

Επικοινωνείστε μαζί μας για μία προεκτίμηση κόστους.